The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

История на инструмента антична китара

 

Специализиран научен съвет по Музикално изкуство и музикознание при ВАК

ЕЛЕНА  МЕТОДИЕВА  СТОЙНОВА

АНТИЧНА КИТАРА

ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ОПИТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ,

МУЗИКАЛНА ДЕМОНСТРАЦИЯ

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

 

на

 

 

ДИСЕРТАЦИЯ

За получаване научната и образователна степен

„ДОКТОР”

 

Рецензенти:

                                                 проф. д.р Елена Тончева

ст.н.с. ІІ ст. к. и.  Юлия Вълева

 

 

 

 

 

Далечна, загадъчна, мъртва ...  Слушали са я някога те, преди много, много години. Времето е отлетяло и я е отнесло със себе си някъде, където може би още звучи и може би някой я слуша. А ние я чуваме от скалните рисунки, монетите, камъка, вазите, костите, дървото ... Музика ...Мълчанието на Терпандър, Лисандър от Сикион, Йон от Хиос, Цепион, Атеней от Атинската школа и др. По въпросите на лютиерството, техниките на свирене, ролята на китарата като солов или акомпаниращ инструмент, както и малкото фиксирани музикални образци от древногръцката епоха дават право и свобода за невероятни интерпретации, стигащи понякога до абсурдност, но добре подплатени с подбрани цитати от по-късни литературни текстове.Аз започнах наивно, като дете, с много романтика. Повярвах в приказката, че в древността по моите земи са спирали войните за 10 дни, за да се проведат музикалните състезания по китара. Повярвах в приказката, че моят някогашен свят и моят народ е осигурявал мир, за да може музикантът – виртуоз да свири. Повярвах на античния художник. Видях античната китара нарисувана върху множество съдове. Повярвах на рисунките. Реших да започна точно от там, където е спрял художникът. И да направя няколко малки стъпчици напред: направих китарата. По всички  основни, вечни условия и правила на лютиерството и музикалната акустика. И тя, античната китара зазвуча, просвири. От мен вече се искаше много мъничко – да се науча да свиря.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com