The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

За мен

Photo12 Photo8

Аз съм Елена Стойнова, по професия  музикант, а от 17 години и музиковед.  
Работя по проблемите на древно тракийската и древногръцка музика от периода 8 – 4 в. пр. Р.Хр.
По-точно  - музикални инструменти, звучали на територията на Балканите, Егея, Мала Азия.
Преди няколко години защитих докторат, но  впоследствие нещата ми тръгнаха не толкова академично, колкото музикално.
Създадената от мен концертна антична китара е изключително  сполучлива като акустичен музикален инструмент, даващ възможност да бъдат изпълнени почти всички антични музикални документи, както и музика от  Бах, Бетовен, Паганини, Шуберт и др.
Този инструмент позволява едно сериозно солово виртуозно музициране. А да се свири Бах на един такъв музикален  “динозавър” – китарата на Орфей, при това да се свири от един човек от 21 век, е нещо наистина велико.
Повярвайте ми, изпълненията са изключителни и много силно въздействащи, а не някаква бутафория....
През октомври 2004 г. имах концерт в Бон. По покана на германските организатори бях включена в Програмата, съпътствуваща дните за представяне на Тракийските съкровища в Германия.
От приложените две програми / 18 и 19 декември 2004 г./ на концертите ми в Кил, може да се получи известна представа за тях.
С радост мога да отбележа,  че те преминаха с успех. Всички билети бяха продадени и хората там още “чуват” тази музика.

 

Hello,
My name is Elena Stoynova, a musician by profession and a musicologist for 17 years. I am working on the problems of the ancient Thracian and ancient Greek music of the period  8 – 4 century B.C.
More particularly – musical instruments sounded in the territory of Balkans, The Aegean, Asia Minor.
In 1998 I defended a thesis on a subject “Ancient guitar. Theoretical investigation. An attempt to make such “Musical display” at the Institute of Science of Art of the Bulgarian Academy of Science.
The concert ancient guitar I’ve created was extremely successful as an acoustic musical instrument affording the possibility of playing almost all ancient musical records as well as the music of Bash, Beethoven, Paganini, Schubert, etc.
This instrument affords a serious solo masterly music playing. To play Bash by such musical “dinosaur” – Orphey’s guitar, at that by a player of 21 century, it’s really a great thing.
Believe me, the performance is phenomenal and strongly effective, not some kind of properties…
In October 2004 I had a concert in Bonn. By an invitation of the German organizer, I was included in the Programme attending the days of Thracian treasures presentation in Germany.
The enclosed playbills of my concerts in Kill (on 18 and 19 December 2004) can give some idea. I am delighted to note that they were successful. All tickets were sold and I am sure that this music is still “sounding” there.
Now there are not so many scientists and musicians seriously considering problems.
Looking forward to receiving your reply, I remain.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com